Wzmocnienie fundamentów domu – jak to zrobić?

Fundamenty są ważnymi elementami konstrukcyjnymi budynku. Ich głównym zadaniem jest przenoszenie ciężaru budynku i rozkładanie go na podłoże nośne. Parametry nośności fundamentów zależą od gruntu, na którym są wybudowane, od głębokości ich posadowienia oraz wymiarów. Zdarza się, że w trakcie korzystania z budynku należy wykonać wzmocnienie fundamentów.

Kiedy trzeba wzmocnić fundamenty?

Fundamenty należy wzmocnić, gdy:

 • nadmiernie osiadają,
 • są płytko posadowione,
 • chce się nadbudować budynek,
 • chce się zwiększyć ich nośność,
 • zostały uszkodzone.

O uszkodzeniach fundamentów mogą świadczyć: ugięcia stropów, rysy i spękania na ścianach i stropach, pękanie lub odspajanie tynków oraz rozchodzenie się ścian i stropów. W przypadku podejrzenia uszkodzenia fundamentów należy zlecić wykonanie ekspertyzy technicznej. Sporządza ją konstruktor z uprawnieniami budowlanymi. Oceni on stan techniczny fundamentów i zaprojektuje rozwiązania naprawcze. Warto też wykonać badania geologiczne gruntu lub sprawdzić warunki gruntowe: jaki jest rodzaj gruntu, czy są wody gruntowe, a jeśli tak to jaki jest ich poziom. Czynności te prawidłowo wykona doświadczony inżynier budowlany lub geotechnik.

Odsyłamy również do:   Ławka z palet – samodzielny montaż krok po kroku

Są różne metody wzmocnienia fundamentów. Można je podbić, poszerzyć lub przekazać obciążenie na pale. Wzmacnianie fundamentów wykonujemy na podstawie projektu sporządzonego przez konstruktora budowlanego. Wzmacnianie fundamentów jest traktowane jako przebudowa lub rozbudowa. W przypadku wzmocnienia fundamentów konieczne jest uzyskanie pozwolenia oraz zgłoszenie wykonywania robót do właściwego nadzoru budowlanego. Na budowie konieczna jest obecność kierownika budowlanego.

Podbicie fundamentów

Przed rozpoczęciem prac konieczne jest ustalenie kolejności podbijania, szerokości odcinków oraz sposób wykonywania prac. Do podbicia fundamentów wykorzystuje się beton monolityczny, a przy dużych głębokościach pale. Podbijanie fundamentów należy przeprowadzić ręcznie. Pracę rozpoczynamy od wykonania wykopu. Prowadzi się je odcinkami o długości ok. 1 – 1,5 metra. Po odkopaniu fragmentu konstrukcji należy zrobić deskowanie. Typ szalowania należy dostosować do rodzaju gruntu, na którym prowadzimy prace. Kiedy wykop jest gotowy to należy zrobić zbrojenie nowej ławy, a następnie wymurować fundamenty do poziomu tych istniejących. Ważne jest, żeby zachować przerwę technologiczną, która jest związana z zastyganiem betonu. Po wymurowaniu nowych fundamentów należy izolację poziomą pomiędzy nowym a starym murem. Przerwę, która została pomiędzy murami należy wypełnić zaprawą montażową, która musi być sztywna i gęsta. Zapobiegnie to osiadaniu starego muru. Po wyschnięciu betonu należy rozebrać deskowanie oraz zasypać wykop. Obsypując fundament należy zagęszczać cienkie warstwy gruntu.

Odsyłamy również do:   Taras drewniany: budowa tarasu z drewna

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania prac należy pamiętać o kilku zasadach:

 • maksymalna szerokość odcinków może wynosić ok. 1 metr,
 • podczas wykonywania prac konieczny jest ciągły nadzór budowlany,
 • nie wolno naruszać gruntu, który sąsiaduje z miejscem wykonywania prac,
 • na każdym etapie prac należy stosować pełne zabezpieczenie,
 • do podbijania należy używać betonowych bloczków lub cegły ceramicznej pełnej klasy min. 10 oraz betonu klasy B15,
 • należy unikać namoknięcia gruntu wodami opadowymi lub technologicznymi.

Poszerzenie fundamentów

Poszerzenie fundamentów najczęściej wykonuje się w przypadku wzmacniania konstrukcji żelbetowych. Ta metoda polega na dobudowaniu jednostronnych lub obustronnych elementów żelbetowych do istniejącego fundamentu lub wykonaniu szerszej płyty pod całą stopą fundamentu. Płyty mogą być wykonane z prefabrykatów, żelbetu na mokro lub z betonu bez zbrojenia. Aby taka konstrukcja spełniła swoje zadanie musi być odpowiednio zespolona z istniejącym już fundamentem.

Odsyłamy również do:   Jakie panele podłogowe wybrać w 2022 roku?

Wzmocnienie fundamentów palami

Metodę tę wybiera się w sytuacjach, gdy na poziomie posadowienia budynku występują grunty o słabej nośności oraz poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki. Przy wykorzystaniu odpowiednich technologii osadza się na stałe w gruncie pale, które sięgając w głąb gruntu przenoszą ciężar budynku na bardziej wytrzymałe warstwy gleby. Głębokość osadzenia, średnicę pali oraz ich rozstaw należy dobrać do warunków gruntowych oraz wodnych, które są na działce. W przypadku zabudowy jednorodzinnej stosuje się mikropale. charakteryzuje je niewielki przekrój (do 30 cm) oraz wysoka w stosunku do średnicy nośność.

Wzmacnianie fundamentów należy wykonać bardzo starannie. Błędy popełnione w trakcie robót mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej. Pamiętajmy, aby przed rozpoczęciem prac wykonać projekt oraz skorzystać z usług firm, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Właściwie wzmocnione fundamenty gwarantują stabilność budynku na wiele lat.

Źródła użyte podczas tworzenia artykułu: https://aninbud.pl/

Konrad

Konrad

Konrad Bartnicki to osoba, która zjednoczyła swoją wykształcenie inżynierskie z ogromną pasją do aranżacji wnętrz i ogrodnictwa. Ukończył Politechnikę Warszawską, gdzie zdobywał wiedzę z zakresu budownictwa, co pozwoliło mu solidnie zakorzenić się w tej dziedzinie. Jednak to nie tylko praktyczne umiejętności sprawiły, że stał się cenionym specjalistą w dziedzinie architektury.

Dodaj komentarz