Utwardzenie drogi dojazdowej – najważniejsze informacje

Planując jakąkolwiek inwestycję budowlaną obejmująca wzniesienie jakiegokolwiek budynku, niezależnie czy będzie to dom, hala magazynowa czy produkcyjna musimy zdawać sobie sprawę, że urząd nie wyda nam pozwolenia na budowę, jeżeli do działki, na której będzie realizowana inwestycja nie zostanie zapewniony dostęp do drogi publicznej. W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zadbać o odpowiednie utwardzenie drogi, dzięki temu spełnimy nie tylko wszystkie wymagania formalno-prawne, ale również utwardzona odpowiednio droga pozwoli na bezpieczny dojazd materiałów budowlanych oraz późniejsze komfortowe korzystanie z nieruchomości. Na co zwrócić uwagę podczas tego rodzaju prac dowiecie się z niniejszego artykułu.

Z czego wynika konieczność zapewnienia utwardzonej drogi dojazdowej do działki?

Dostęp budynku do drogi publicznej jest obligatoryjny i wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1a i pkt 9 Prawo budowlane z dnia z 7 lipca 1994 r. zgodnie z którym:

„obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.”

Przepis ten stanowi podstawową wykładnię w celu zapewnienia komunikacji zarówno pieszej jak i samochodowej do nowo planowanej inwestycji. Pozostałe kwestie w zakresie obowiązujących wymogów co do szerokości dojść i dojazdów zostały określone w zewnętrznych aktach prawnych, w tym w szczególności rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Odsyłamy również do:   Jak uzyskać efekt betonu na ścianie? Podpowiadamy

Minimalna szerokość utwardzonej drogi dojazdowej do nieruchomości zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem nie może mieć mniej niż 3 metry szerokości. Dopuszczalne jest również zastosowanie ciągu pieszo-jezdnego, jednak jego szerokość musi wynosić minimum 5 metrów, dodatkowo musi on spełniać łącznie dwa dodatkowe warunki, po pierwsze zapewniać ruch pieszy oraz pozwalać na przemieszczanie się i postój pojazdów.

Utwardzanie drogi dojazdowej. Jaki materiał wybrać?

Przepisy nie określają w jaki sposób należy utwardzić drogę dojazdową do nieruchomości. Istnieje wiele materiałów i metod, z których można wykonać nawierzchnię drogi.

Jednym z podstawowych materiałów, a przy tym jednym z tańszych jest tłuczeń. Utwardzenie drogi tłuczniem polega na wyspaniu, wyrównaniu i zagęszczeniu tłucznia pochodzącego z różnych rodzajów skał między innymi dolomitu, kwarcytu oraz bazaltu. Najczęściej wysypywany materiał ma średnicę od 4 do 30 mm lub 30-60 mm. Jeżeli decydujemy się na wykorzystanie dwóch frakcji tłucznia to na wierzchnią warstwę należy wykorzystać tłuczeń o mniejszej frakcji, z kolei podbudowę należy wykonać z grubszego kamienia. Jeżeli dysponujemy tylko jedną frakcją tłucznia przykładowo o wielkości 30-60 mm to w celu uzyskania równej i bardziej spoistej nawierzchni do utwardzenia drogi na wierzch możemy zastosować żwir. Nie jest zalecane, żeby do utwardzania drogi dojazdowej wykorzystać tylko i wyłącznie żwir, ponieważ pod wpływem ruchu samochodowego oraz warunków atmosferycznych np. opadów deszczu czy śniegu droga ta ulegnie szybkiej degradacji.

Odsyłamy również do:   Pokój dla chłopca w wieku 7 lat – sprawdź inspiracje i pomysły na aranżację pokoju 7-latka

Trochę droższą metodą w porównaniu do utwardzenia drogi tłuczniem jest zastosowanie do tego celu prefabrykowanych płyt betonowych. Płyty tego rodzaju mają zazwyczaj wymiary 300 x 150 cm, przez co jedna płyta odpowiada minimalnej szerokości drogi określonej w prawie budowlanym. Zaletą tej metody utwardzania drogi dojazdowej jest jej szybkość, jeżeli mamy w miarę równe podłoże, rozłożenie płyt betonowych nie zajmuje dużo czasu ani prac przygotowawczych. Kolejnym plusem jest również to, że taką drogę po zakończeniu prac budowlanych możemy rozebrać, a płyty wykorzystać na innym placu budowy. Jeżeli do utwardzenia drogi zdecydujemy się na płyty ażurowe z otworami to znacząco ograniczymy możliwość powstawania kałuż na drodze, ponieważ otwory w płycie umożliwią wsiąkanie wody w glebę.

Odsyłamy również do:   Koszt ocieplenia domu 2022

Kolejnym materiałem wykorzystywanym do utwardzania drogi dojazdowej jest kostka brukowa. Jest to najdroższy sposób i jest on często stosowany w przypadku, kiedy prace budowlane dotyczące wznoszenia budynku już się zakończyły. Obecnie dostępne na rynku kostki brukowe pozwalają na ułożenie nawierzchni w dowolny wzór czy kolor, przez co droga wykonana z tego materiału spełnia nie tylko wysokie walory użytkowe w zakresie równej powierzchni, ale również estetyczne. Decydując się na ten rodzaj utwardzenia drogi należy wziąć pod uwagę fakt, że proces układania kostki brukowej zajmuje o wiele więcej czasu niż w przypadku utwardzenia drogi tłuczniem. 

Wady i zalety poszczególnych metod utwardzania drogi dojazdowej

Tłuczeń

Zalety:

 • niski koszt wykonania,
 • szybkość budowy drogi

Wady:

 • szybka degradacja nawierzchni pod wpływem ruchu pojazdów i czynników atmosferycznych,
 • wymaga systematycznego uzupełniania w celu zachowania drogi w dobrej kondycji,

Płyty betonowe:

Zalety:

 • możliwość wielokrotnego wykorzystania płyt na innym placu budowy,
 • szybkość budowy drogi,
 • relatywnie niski koszt budowy drogi

Wady:

 • wymagają przygotowania podłoża,
 • do ich układania konieczny jest dźwig,

Kostka brukowa

Zalety:

 • możliwość ułożenia dowolnego wzoru,
 • wysoki poziom estetyki,
 • równa powierzchnia drogi

Wady:

 • wysoki koszt utwardzenia drogi,
 • układanie kostki wymaga wiele czasu.

Treść powstała z wykorzystaniem źródeł: https://kolejnyrozdzial.pl/

Konrad

Konrad

Konrad Bartnicki to osoba, która zjednoczyła swoją wykształcenie inżynierskie z ogromną pasją do aranżacji wnętrz i ogrodnictwa. Ukończył Politechnikę Warszawską, gdzie zdobywał wiedzę z zakresu budownictwa, co pozwoliło mu solidnie zakorzenić się w tej dziedzinie. Jednak to nie tylko praktyczne umiejętności sprawiły, że stał się cenionym specjalistą w dziedzinie architektury.

Dodaj komentarz