Dotacja Moja Woda 2023 na zbiornik na deszczówkę: wszystko, co musisz wiedzieć

Planujesz zakup naziemnego zbiornika na deszczówkę i chciałbyś skorzystać z dotacji z programu Moja Woda 2023? To doskonała inicjatywa, ale zanim przystąpisz do działania, warto poznać wszystkie wymogi i procedury związane z uzyskaniem wsparcia finansowego. Nie spełnienie określonych wymagań może zablokować dostęp do cennych środków, dlatego postaramy się rozjaśnić wszystkie aspekty dotacji.

Pojemność zbiornika – kluczowa kwestia

Pierwszym istotnym aspektem jest pojemność zbiornika na deszczówkę. Jeśli marzysz o korzystnej dotacji z Moja Woda 2023, musisz zadbać o to, żeby pojemność zbiorników spełniała wymagane standardy. Sumarycznie, pojemność musi wynosić co najmniej 2000 litrów. Oznacza to, że nawet jeśli decydujesz się na zestaw kilku zbiorników, łączna pojemność nie może być mniejsza niż 2000 litrów.

Odsyłamy również do:   Rośliny oczyszczające powietrze – gatunki, które chronią przed smogiem

Faktury imienne – bez nich nie otrzymasz dotacji

Jeśli już znalazłeś odpowiedni zbiornik lub zestaw zbiorników, konieczne jest wystawienie faktur na swoje imię lub na imię współmałżonka, jeśli jesteście współwłaścicielami nieruchomości. Należy pamiętać, że faktura musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, inaczej nie będzie akceptowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Kwota inwestycji – nie mniej niż 2 000 zł

Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji służącej do przydomowej retencji wody wynosi 2 000 zł. Z tego powodu minimalna kwota dotacji, którą można otrzymać z programu Moja Woda 2023, wynosi 1 600 zł. Warto więc zainwestować w zbiornik lub zbiorniki, które przekraczają tę kwotę, ponieważ dotacja nie przekroczy 80% faktycznych kosztów poniesionych na faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe.

Odsyłamy również do:   Ścieżki w ogrodzie – z czego budować? Pomysły i inspiracje

Protokół odbioru lub oświadczenie o samodzielnym montażu

Wniosek o wypłatę dotacji Moja Woda 2023 musi zawierać również protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia lub oświadczenie o samodzielnym montażu. Jeśli wszystkie prace związane z montażem zbiornika wykonała firma zewnętrzna, konieczne jest załączenie protokołu z podpisem wykonawcy i beneficjenta.

Jeśli część prac była wykonywana przez firmę zewnętrzną, a część została zrealizowana samodzielnie, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty. Dla części prac wykonanych przez firmę konieczne jest przedstawienie protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, natomiast dla prac wykonanych samodzielnie należy dostarczyć oświadczenie o samodzielnym montażu.

Jak złożyć wniosek o dotację moja woda 2023?

Po wcześniejszym złożeniu wniosku o dotację i otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia możesz przystąpić do składania wniosku o płatność. W tym etapie musisz dołączyć odpowiednie dokumenty, w tym faktury, protokoły, umowy, dokumentację fotograficzną oraz inne dowody związane z inwestycją.

Odsyłamy również do:   Kwiaty na słoneczny balkon

Pamiętaj, że dokumenty te można przesyłać w formie papierowej na adres Funduszu, lub złożyć przez platformę e-puap w formie skanów dokumentów na elektroniczną skrzynkę podawczą Funduszu. Ważne jest, aby dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, ponieważ inaczej wniosek nie zostanie uwzględniony.

Dotacja moja woda – termin na uzyskanie środków

Jeśli spełniasz wszystkie kryteria i wymagania, dotacja zostanie przelana na numer konta podany we wniosku o dofinansowanie z Moja Woda. Termin na uzyskanie środków nie przekracza 31 grudnia 2024 roku, dlatego warto działać zgodnie z harmonogramem.

Zadbaj o to, aby każdy krok w procesie uzyskania dotacji Moja Woda 2023 był dokładnie przemyślany i wykonany zgodnie z wymaganiami. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się wsparciem finansowym na zakup zbiornika na deszczówkę od Ekodren i przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.

Konrad

Konrad

Konrad Bartnicki to osoba, która zjednoczyła swoją wykształcenie inżynierskie z ogromną pasją do aranżacji wnętrz i ogrodnictwa. Ukończył Politechnikę Warszawską, gdzie zdobywał wiedzę z zakresu budownictwa, co pozwoliło mu solidnie zakorzenić się w tej dziedzinie. Jednak to nie tylko praktyczne umiejętności sprawiły, że stał się cenionym specjalistą w dziedzinie architektury.