Budynek gospodarczy na zgłoszenie – wszystko, co musisz wiedzieć

Zapewne większość właścicieli lub użytkowników domów jednorodzinnych i działek zgodzi się ze stwierdzeniem, że budynek gospodarczy to bardzo ważne miejsce. Może on służyć do wykonywania prac, na które nie ma miejsca w domu, bądź też do przechowywania narzędzi ogrodowych. Jak postawić na swojej działce budynek gospodarczy ? Czy jest do tego wymagane zezwolenie ?

Czym jest budynek gospodarczy ?

Zacznijmy od definicji. Budynek gospodarczy zgodnie z przepisami jest miejscem do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych oraz do wykonywania w nim niezawodowych prac warsztatowych. Może on służyć mieszkańcom budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego i budynków rekreacyjnych. Może też być elementem zabudowy zagrodowej i służyć do magazynowania płodów rolnych i sprzętu rolniczego. Budowa takiego budynku, przy zachowaniu parametrów określonych w przepisach, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagane jest jedynie zgłoszenie.

Jakie wymiary mogą mieć budynki gospodarcze na zgłoszenie ?

Zgodnie z prawem budowlanych pozwolenia na budowę nie wymagają budynki :

 • parterowe gospodarcze o wymiarach do 35 metrów kwadratowych, przy rozpiętości konstrukcji do 4,80 metrów, które stanowią uzupełnienie zabudowy zagrodowej i są związane z produkcja rolną;
 • gospodarcze na działkach w rodzinnych ogródkach działkowych o wymiarach do 35 metrów kwadratowych i wysokości 5 metrów w przypadku dachów stromych i 4 metrów w przypadku dachów płaskich;
 • wolnostojące parterowe o powierzchni do 25 metrów kwadratowych, przy czym liczba tych budynków na działce nie może przekroczyć 2 na każde 500 metrów kwadratowych.
Odsyłamy również do:   Księgi wieczyste, czyli wszystko, co musisz wiedzieć

Budowa wyżej wspomnianych budynków gospodarczych wymaga zgłoszenia do odpowiedniego urzędu. Najczęściej jest to Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub Urząd Miasta.

Zgodnie z aktualizacją przepisów przyjęto, iż budynki stawiane w ramach zabudowy zagrodowej nie wymagają zgłoszenia.

Co warto zrobić przed dokonaniem zgłoszenia ?

Przed dokonaniem zgłoszenia o rozpoczęciu budowy budynku gospodarczego warto zorientować się, czy dla działki na której zamierzamy wznosić obiekt został uchwalony plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten określa, czy działka ma status działki budowlanej, czyli takiej na której można stawiać budynki gospodarcze. Określa on również szereg innych parametrów jak wysokość budynku, kąt nachylenia dachu czy rodzaj jego pokrycia. Informacje o uchwaleniu mpzp można znaleźć na stronach internetowych lub w siedzibach urzędów gmin lub miast, w których jest zlokalizowana działka. Warto również uzyskać we właściwym urzędzie informacje, jakie dokumenty są wymagana do zgłoszenia rozpoczęcia prac. Prawo budowlane nie precyzuje, jakie dokumenty są niezbędne, więc miejscowe urzędy interpretują tę kwestię bardzo indywidualnie. Każdy urząd w Polsce może zatem żądać od nas przedstawienia innych dokumentów celem dokonania tej samej czynności. W niektórych przypadkach dokonanie budowy na zgłoszenie może okazać się niemożliwe np. w przypadku, kiedy działka znajduje się na obszarze Natura 2000 lub na obszarach znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków.

Odsyłamy również do:   Księgi wieczyste, czyli wszystko, co musisz wiedzieć

W urzędzie powinny być także dostępne wszelkie niezbędne druki do wypełnienia.

Co powinno zawierać zgłoszenie budowy budynku gospodarczego ?

Prawo budowlane określa, iż zgłoszenie budowy musi zawierać termin rozpoczęcia prac budowlanych oraz rodzaj, zakres i sposób ich wykonywania. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz indywidualnie określone decyzje, zgody, pozwolenia czy projekty budynków gospodarczych.

Wymagane będzie zatem:

 • wskazanie adresu oraz numeru działki, na której będzie znajdował się budynek (dodatkowo można wskazać numer księgi wieczystej);
 • wskazanie terminu rozpoczęcia prac;
 • wskazanie powierzchni i innych wymiarów budynku (jak np. kąt nachylenia dachu);
 • wskazanie materiałów, jakie będą wykorzystane do budowy;
 • dołączenie oświadczenia o posiadaniu prawie do dysponowanie nieruchomością;
 • dołączenie rysunku pokazującego usytuowanie budynku ba działce (warto wykonać go na kopii mapy mapy zasadniczej lub ewidencyjnej);
 • dołączenia projektu budynku gospodarczego (jeśli nim dysponujemy) lub szkicu budynku;
 • dołączenia innych indywidualnie ustalanych dokumentów.
Odsyłamy również do:   Księgi wieczyste, czyli wszystko, co musisz wiedzieć

Kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszenia należy dokonać co najmniej 2 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac budowlanych. Po upływie 21 dni od złożenia wniosku można przystąpić do rozpoczęcia prac o ile urząd nie wniósł sprzeciwu lub nie wezwał nas do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Rozpoczęcie prac można zacząć nie później niż 2 lata od dokonania zgłoszenia.

Budynek gospodarczy to cenne miejsce na każdej działce, a ego budowa nie wymaga spełnienia aż tak restrykcyjnych norm prawnych i formalnych  jak w przypadku budowy domu.

 

Treści źródłowe pochodzą ze strony: https://wyposazeniawnetrz.pl/

Konrad

Konrad

Konrad Bartnicki to osoba, która zjednoczyła swoją wykształcenie inżynierskie z ogromną pasją do aranżacji wnętrz i ogrodnictwa. Ukończył Politechnikę Warszawską, gdzie zdobywał wiedzę z zakresu budownictwa, co pozwoliło mu solidnie zakorzenić się w tej dziedzinie. Jednak to nie tylko praktyczne umiejętności sprawiły, że stał się cenionym specjalistą w dziedzinie architektury.

Dodaj komentarz